InštrukcijeInštrukcije

Inštrukcije so pomoč pri učenju zunaj šole, kjer sodelujejo en inštruktor/inštruktorica in običajno eden, lahko pa tudi dva ali več učencev. Lahko so bodisi na osnovnošolskem, srednješolskem ali na visokošolskem nivoju. Strokovnjak inštruktor/-ica si pri tem pomaga z uporabo različnih učnih metod, kot so modeliranje, inštruiranje, podpora strokovnjaka itd.

Prednost enega učenca je, da se lahko učitelj osredotoči in prilagaja samo njemu ali njej, slabost pa je višja cena po osebi in odsotnost prednosti, ki jih omogoča majhna skupina.

Značilnost inštrukcijskih ur je predvsem vsakokratno prilagajanje potrebam učencev z namenom doseči zastavljeni učni cilj in posledično ugodne rezultate pri preizkusih znanja v izobraževalnih ustanovah. Tako razloži posamezno snov, če je potrebno, ali pa se loti neposredno vaj ipd.

Nudimo inštrukcije angleščine, inštrukcije nemščine in inštrukcije matematike. Cena za šolsko uro (45 min.) znaša od 13€ naprej.

Jezikovni tečaji

Tečaje organiziramo za vnaprej določene manjše skupine. Jezik je lahko splošni od osnovnega do zahtevnejšega nivoja, na željo strank pa pripravljamo tečaje za specializiran jezik različnih strokovnih področij. Na voljo so angleški jezikovni tečaji in nemški jezikovni tečaji. Za ceno se dogovorimo glede na parametre posameznega tečaja.

Prevodi

Nudimo tudi prevode za slovenski, angleški in nemški jezik. Za ceno se dogovorimo po ogledu prevodnega besedila.

Lektoriranje

Nudimo lektoriranje slovenskih, angleških in nemških besedil. V okviru prevajanja in lektoriranja nudimo še izdelavo različnih povzetkov izvirnih besedil in podobno. Cena je odvisna od zahtevnosti in od časa, ki jo bo strokovnjak predvidoma potrošil za izdelavo. Za vsakokratni projekt jo oblikujemo pred izdelavo.